Versified Urdu Translation of the Holy Quran

by Prof Hussain Sahar

Right-click on “Title” link and select “Save Target as …” to Download MP3 file to your PC

.::: Introduction Furqan E Azeem :::.

1-Fatiha 2–Baqrah-Part1, Baqrah-Part 2 3 Al-e-Imran
4-Nissa 5-Maaida 6-Anaam
7-Araaf 8-Anfaal 9-Tauba
10-Younus 11-Hood 12-Yousuf
13-Raad 14-Ibrahim 15-Hijr
16-Nahl 17-Bani_Israeel 18-Kahf
19-Maryam 20-Taha 21-Ambia
22-Hajj 23-Momenoon 24-Noor
25-Furqan 26-Shuara 27-Naml
28-Qasas 29-Ankaboot 30-Roome
31-Luqman 32-Sajdah 33-Ahzabb
34-Saba 35-Fatir 36-Yaseen
37-Safaat 38-Saad 39-Zumar
40-Momen 41-Assajda 42-Shoora
43-Zukhruf 44-Dukhaan 45-Jasia
46-Ahqaaf 47-Muhammad 48-Fath
49-Hujraat 50-Qaaf 51-Zaryaat
52-Toor 53-Najm 54-Qamar
55-Rehman 56-Waqia 57-Hadeed
58-Mujadala 59-Hashr 60-Mumtahina
61-Saff 62-Juma 63-Munafiqoon
64-Taghabun 65-Talaq 66-Tehreem
67-Mulk 68-Qalam 69-Haqqa
70-Maarrarij 71-Nooh 72-Jinn
73-Muzammil 74-Muddassir 75-Qiyamat
76-Dahr 77-Mursalaat 78-Naba
79-Naazeaat 80-Abasa 81-Takweer
82-Surah_Infetar 83-Mutaffefeen 84-Inshiqaaq
85-Burooj 86-Tariq 87-Aala
88-Ghashiah 89-Fajr 90-Balad
91-Shams 92-Lail 93-Zuha
94-Sharh 95-Tein 96-Alaq
97-Qadr 98-Bayyenah 99-Zilzaal
100-Aadiyaat 101-Qaareaa 102-Takasur
103-Asr 104-Humaza 105-Feil
106-Quraish 107-Maaoon 108-Kausar
109-Kafiroon 110-Nasr 111-Lahab
112-Ikhlas 113-Falaq 114-Nass